Geschiedenis

De Grote Kerk van de Hervormde Gemeente in de Nederlandse plaats Hilversum bevindt zich tussen de Kerkbrink en de Oude Torenstraat. De toren dateert uit 1481. Het huidige kerkgebouw dateert uit 1768 en werd in 1890 uitgebreid tot zaalkerk.

Het eerste kerkgebouw werd in 1629 door brand verwoest. In 1766 werden kerk en toren opnieuw door brand aangetast en gerestaureerd. Ook na een brand in 1971 werd de kerk geheel gerestaureerd en in december 1977 weer in gebruik genomen.

Toren

De middeleeuwse toren staat aan de westkant bij de Torenstraat. De toren dateert uit 1481. In 1766 werd hij door brand aangetast, maar meteen gerestaureerd. In 1971 werden werkzaamheden aan het dak verricht om lekkages te verhelpen. Op 3 december vloog de torenspits in brand. Het dak van de kerk stortte in maar de muren bleven staan. In 1974 volgde de restauratie.

Uitbreiding tot zaalkerk

De zaalkerk in 1890-1891 aangebouwd in neorenaissancestijl. De gevel is aan de oostkant van het gebouw, waar ook de ingang van de kerk is. Aan de zuidoostkant kwam een extra toren.

Interieur

Er staat een kansel uit 1644, die voor de Sint Olofskapel in Amsterdam gemaakt werd en van 1918-1965 in de Prinsessekerk in Amsterdam stond. Hij is geplaatst op een basement gemaakt van oude grafzerken. Grafzerken die beter bewaard bleven, werden geplaatst in de portalen. Het doopvont was een geschenk van de architecten die de laatste restauratie deden.

Orgel

In de kerk bevindt zich een kerkorgel gemaakt door Wilhelm Rütter uit Kevelaer uit 1858. Het is oorspronkelijk gemaakt voor de Sint-Jozefkerk in Gouda. In 1896 werd hij gerestaureerd door de zoon van de in 1895 overleden orgelbouwer G.A.D.J. Gabrij. Toen rond 1903 de Sint-Jozefkerk vervangen werd, verhuisde de firma Gabrij het orgel naar de rooms-katholieke kerk in Hernen bij Wijchen, waar het gebruikt werd tot 1924, toen er een nieuw orgel geplaatst werd van de Nederlandse Orgelfabrieken in Aalten. Het bestuur van de Gouwekerk verkocht het orgel aan de St Antoniusparochie in Ulft. Daar kregen ze na de Tweede Wereldoorlog een nieuw orgel. Daarna kwam het orgel in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Vlaardingen. In 1979 werd een nieuwe kerk gebouwd en het orgel overgenomen.

Begraafplaats

Achter de kerk bevindt zich de oude begraafplaats 'Gedenkt te Sterven'. Deze werd van 1793-1941 gebruikt. Er zijn verschillende monumenten die aan de Tweede Wereldoorlog herinneren.