ANBI

De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan wijkgemeente Centrum deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan wijkgemeente Centrum (van de Grote Kerk), zoals voor de wijkkas, het verjaardagsfonds e.d.Bankrekening / IBAN
Giften voor wijkgemeente Centrum in Hilversum zijn welkom op:

  • Wijkkas: NL12INGB0000534759 t.n.v. Wijkgem Centr Ned Herv Gem Hilv
  • Diaconie: NL57FVLB0635810808 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inz. Wijkdiac. Centrum
  • Zendingscommissie: NL48INGB0000732864 t.n.v. Zendingscomm NH kerk wijkgem Centrum
  • Jeugdwerk: via de wijkkas
  • Evangelisatiewerk: via de wijkkas
  • Verjaardagsfonds: NL40FLVB0635811502 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum inz. Wijkdiac. Centrum Verjaardagfonds
  • Kerktelefoon: NL24FVLB0635811499 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum inz. Wijkdiac. Centrum Kerktelefoon

Informatie over ANBI en onze kerkelijke gemeente kunt u vinden op de website van de PgH: pknhilversum.nl/anbi.

Het jaarverslag 2017 van wijkgemeente Centrum vindt u onderaan deze pagina.