18+ Catechese

Dit jaar is er voor het eerst 18+ Catechese. De avonden zijn bedoeld voor de jongeren die Follow Me en Follow Me Next al hebben doorlopen, maar nog niet toe zijn aan het doen van belijdenis.

 

 

 

De insteek van de 18+ Catechese is anders dan bij Follow Me Next. De catechisatie is 1x per twee weken op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur in de consistorie. Johan en Gerrie van Dongen leiden het gesprek.

Data seizoen 2017 - 2018
De catechisatieavonden staan steeds aangegeven in de activiteitenagenda op deze site.

Catechesementoren
De avonden worden verzorgd door:

  • Johan van Dongen
  • Gerrie van Dongen
Contact
Via de jeugdouderlingen Jan van Doorn en Pieter Hazenberg. Kun je een keer niet komen, geef dat dan even rechtstreeks door aan Johan of Gerrie, telefoon 035 - 623 63 51.