16+ Catechese

Dit jaar maken we weer gebruik van de methode Follow Me Next, een multimediale methode voor jongeren van 16 tot en met 18 jaar. De catechisatieavonden worden gehouden op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Thema's
De verdieping van het geloof staat centraal bij Follow Me Next. Jongeren worden aangemoedigd hun kennis te vergroten. Er worden thema’s aangereikt die aansluiten bij hun leefwereld en vragen om een persoonlijke mening. 

Leer & leef
De catechisatie voor jongeren van 16 tot en met 18 jaar bestaat uit twee onderdelen. De eerste twintig minuten van elk uur zitten de jongeren bij elkaar voor een multimediale introductie van het thema door een gemeentelid. Daarna gaan zij in groepjes van maximaal zes jongeren uiteen. Onder leiding van een mentor wordt hier de informatie verwerkt aan de hand van Bijbelstudie en andere werkvormen. Ten slotte is er nog een chillmoment: een kwartiertje napraten met de hele groep onder het genot van chips en fris.

Data seizoen 2017-2018
De catechisatieavonden staan hieronder en steeds aangegeven in de agende op de chrch app

 • 16 januari, leer&leef hoofdstuk 8
 • 23 januari, leer&leef hoofdstuk 9
 • 30 januari, focus thema avond
 • 6 februari, leer&leef hoofdstuk 10
 • 13 februari, leer&leef hoofdstuk 11
 • 20 februari, leer&leef hoofdstuk 12
 • 6 maart, focus thema avond
 • 20 maart, leer&leef hoofdstuk 13
 • 27 maart, leer&leef hoofdstuk 14
 • 10 april, leer&leef hoofdstuk 15
 • 17 april, slotavond (invulling nog niet bekend)

 Catechesementoren
Het mentorteam bestaat uit de volgende personen:

 • Leoni Brussaard
 • Meindert Commelin
 • Hendrika Roorda
Contact
Via de jeugdouderlingen Jan van Doorn en Pieter HazenbergKun je een keer niet komen, geef dat dan even rechtstreeks door aan je eigen mentor.