De Grote Kerk aan de Kerkbrink in Hilversum

In de Grote Kerk aan de Kerkbrink wordt al meer dan 600 jaar het Evangelie verkondigd. De Hervormde wijkgemeente Grote Kerk wil ook nu als een levende gemeente in Hilversum doorgeven dat Jezus Christus de enige Redder en Zaligmaker is. Zijn liefde voor mensen is het meer dan waard om te delen.

  • Meer weten of lid worden? Neem contact op met dhr. H.W. van der Klok, scriba@grotekerkhilversum.nl / 035-6837830 / 06-52578164
  • In gesprek over het geloof? Neem contact op met wijkpredikant ds. W.H.Th. Moehn, predikant@grotekerkhilversum.nl / 035-5338723
  • Adres Grote Kerk: Kerkbrink 4. Let op! Ingang, ook voor navigatie: Oude Torenstraat 6 in Hilversum

Kerkdiensten - Elke zondag is er om 10 uur en om 17 uur een kerkdienst. Het Woord van God, de Bijbel, wordt dan gelezen en uitgelegd. Hierbij wordt de Herziene Statenvertaling gebruikt. De samenzang van Psalmen en andere christelijke liederen tijdens de kerkdiensten wordt begeleid op het orgel of, als dat muzikaal beter past, op de vleugel. Tijdens beide kerkdiensten is er oppasdienst voor de kleinste kinderen. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen tijdens (een deel van) de ochtenddienst naar de zondagsschool. Hier wordt een Bijbelverhaal verteld, gebeden, gezongen en een creatieve verwerking bij het verhaal gemaakt.

Overige activiteiten - Doordeweeks zijn er diverse Bijbelkringen en -cursussen, clubs, verenigingen en activiteiten waar gemeenteleden en belangstellenden elkaar ontmoeten en waar opbouw en verdieping van het geloof plaatsvindt. De Grote Kerk biedt jaarlijks Alpha aan. In tien bijeenkomsten komen hier de basisprincipes van het christelijk geloof aan de orde. Een logische keuze voor wie zoekt naar een inhoudelijke kennismaking.

› Volg de kerkdiensten online via Kerk TV: kerkdienstgemist.nl (elke zondag om 10 uur en om 17 uur) of volg op een later moment de kerkdienst
› Word vriend op Facebook
› RSS Feed: grotekerkhilversum.nl/news.xml
› Chrch-app: mijn.grotekerkhilversum.nl of via de Android Play Store / Mac App Store. Voor leden: vraag een persoonlijke inlogcode aan