Zendingsdoel: 3e kwartaal

Het afgelopen kwartaal is voor het project Thailand, waar Sijmen en Annelies den Hartog werkzaam zijn, het mooie bedrag van € 1.389,50 bijeengebracht. Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken.

Het derde kwartaal van 2017 ondersteunen we weer ds. Aleksandar Subotin (Sasha) en zijn gemeente in Servië. Ds. Aleksandar is getrouwd en heeft 2 kinderen. In de zomer van 2015 is er er een groep jongeren vanuit onze gemeente naar Servië gegaan om mee te helpen aan een bouwproject. 

God werkt sterk door de bediening; in Kucura zijn er veel nieuwe mensen die geen Roma’s zijn. Zij komen nu naar de kerkdiensten en voelen zich erg welkom in de kerk. Het is een groot voorrecht om kerk te zijn niet alleen voor de Roma’s, maar  voor alle volken. Tot deze periode hebben een paar honderd mensen het evangelie gehoord, twintig mensen zijn gedoopt, er zijn drie leiders bij gekomen voor de huisgroepen. Ze zijn als vrije kerk gestart met werken in scholen en instellingen.

Ook het vluchtelingenwerk gaat nog steeds door. Ze helpen de vluchtelingen met integratie, leren hoe het leven in Servië is en wat ze nodig hebben. Er is nog steeds een grote behoefte aan voedsel en medische hulp. Elke dag krijgen 300 vluchtelingen deze hulp in een vluchtelingenkamp vlakbij Kroatië. Veel van deze mensen zijn ziek en erg depressief. Met de Roma's is dat net zo. Onlangs is er een start gemaakt met werk onder ouderen. Ook zij hebben medische hulp en medicijnen nodig. Het werkterrein van Aleksandar en zijn team is nu uitgebreid tot tien dorpen, 250 gezinnen en ongeveer 500 kinderen.  Wilt u hen helpen en ondersteunen, financieel en in uw gebeden?                                                                                                                                  

Van harte aanbevolen!