Nieuws

Focus in Praag: updates

Een ontmoeting met een andere cultuur die je leven verrijkt. Van jou en van een ander. Met Lukas 10: 27 als drijfveer: heb je naaste lief als jezelf. Dat is waarom Arianne, Elze en Melanie donderdag vertrekken naar Praag.

De updates van hun reis zijn onder andere te volgen via de website: http://grotekerkhilversum.nl/nieuws/focus-praag-updates

Cantate op de Brink 28 oktober

Zaterdag 28 oktober is er om half 5 een Cantate op de Brink. Iedereen is van harte welkom. De kerk is vanaf 16.00 uur open.

31 oktober is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen publiceerde tegen situaties in de Rooms-Katholieke kerk. Het verzet van Luther leidde uiteindelijk tot de Reformatie. Een breuk met de kerk van Rome. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan.

Daarom zal Cantate BWV 80 Ein feste Burg ist unser Gott, het Lutherlied, ten gehore worden gebracht. Meer informatie via http://grotekerkhilversum.nl/nieuws/cantate-op-de-brink-28-oktober

Vacatures kerkenraad

Evenals voorgaande jaren zijn ook nu aan het eind van het jaar een aantal kerkenraadsleden aftredend en eventueel herkiesbaar.

Wij vragen gemeenteleden om namen in te dienen van broeders die zij voor de genoemde vacatures geschikt achten. Tot maandag 30 oktober heeft u de gelegenheid om namen in te dienen bij de (scriba van de) kerkenraad.

Meer informatie is te vinden op http://grotekerkhilversum.nl/nieuws/vacatures-kerkenraad

GZB dagboek 2018

Het dagboek van de GZB (een handvol koren), hét gezinsdagboek van 2018 te bestellen via de zendingscommissie. 

Er zijn in ieder geval 5 redenen om hét gezinsdagboek van 2018 te kopen. Meer informatie hierover op www.grotekerkhilversum.nl/nieuws/gzb-dagboek-2018 of neem contact op met  Ron van Loenen, 035 - 683 70 73 

Zending 4e kwartaal

Het project Servië (steun aan diverse activiteiten van ds. Subotin) van het 3e kwartaal van 2017 heeft het mooie bedrag van € 1.317,29 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Het laatst kwartaal van dit jaar is weer gekozen voor kerkplanting in Thailand. Sijmen en Annelies den Hartog wonen nu al ruim vijf jaar in Thailand, in het district Isaan, in het dorp Manchakhirie.  Sijmen en Annelies hebben drie kinderen: Daniel, Benj en Marie. In hun eigen dorp getuigen Sijmen en Annelies van hun geloof. Meer informatie op www.grotekerkhilversum.nl/nieuws/zending-4e-kwartaal

CHRCH: de app

Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat we een nieuwe app hebben: CHRCH! Veel gemeenteleden hebben zich al geregistreerd, maar.....

.....nog lang niet iedereen! Reacties hoe handig deze app is worden al regelmatig gehoord. Het is fijn als zoveel mogelijk gemeenteleden gebruik zouden maken van deze app. Dus geeft het vooral aan elkaar door!

We zien nu ook dat nog niet iedereen een foto van zichzelf heeft ge-upload! Het zou fijn zijn als dit wel zo veel mogelijk zou gebeuren want zo leren we nieuwe gemeenteleden kennen en zij ook de mensen om hen heen. Meer informatie is te vinden op de website www.grotekerkhilversum.nl

Refo500 avond: Breng ons samen

We weten het: 500 jaar geleden spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg. Dat heeft veel teweeg gebracht. Het betekende de grondlegging van de Protestantse kerk wereldwijd.

In Hilversum willen we daar samen met andere Protestantse kerken en gemeenten bij stilstaan. We doen dat op zaterdagavond 28 oktober. U komt toch ook?

Focus: lege flessen en stroopwafels

Lege flessen en stroopwafels? Deze bijzondere combinatie heeft alles te maken met de experience reis naar Praag. Zoals bekend gaan Arianne, Elze en Melanie de buitenwijken van Praag in om te kijken hoe de christenen laten zien wie zij zijn.

Om deze reis te maken is nog €1.000 nodig. En om dit bij elkaar te krijgen, houden ze twee acties. Een stroopwafelactie en de vraag om lege statiegeld flessen in te leveren. Meer informatie is te vinden op http://grotekerkhilversum.nl/nieuws/lege-flessen-en-stroopwafels

Samen op vakantie 2017

Samen Op Vakantieweek 2017 is van 21 tot en met 28 oktober in het Roosevelthuis/Nieuw Hydepark in Doorn. Er is nog plek voor enkele gasten.

De vakantieweek is bedoeld voor mensen die vanwege hun leeftijd, gezondheid of persoonlijke situatie niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Ook gasten die rolstoelgebonden zijn en/of zorg nodig hebben zijn van harte welkom. Persoonlijke zorg aan de gasten staat centraal. Hiervoor zorgt een enthousiaste groep kundige vrijwilligers. Voor meer informatie: Ingrid van Doorn, 06 - 120 357 85 en Jans van Loo, 035 - 621 38 29

In welke kring?

Ook het komend winterseizoen is er weer een breed aanbod van kringen, variërend van Bijbelstudie- tot themakring en van gebedskring tot  kring geloofsopvoeding. Veel van deze kringen doen ook mee met het Focustraject. U/jij bent van harte welkom om deel te nemen aan deze kringen of eens vrijblijvend een keer te komen kijken, luisteren en/of meepraten. Kijk op http://grotekerkhilversum.nl/nieuws/welke-kring voor meer informatie.