Bètakring - een vervolg op de Alpha-cursus

De Bètaking is opgezet als een vervolg op de Alpha-cursus, maar de kring staat ook open voor anderen, die geinteresseerd zijn in de onderwerpen. Bijbelkennis of ervaring met het Christelijk geloof is niet nodig. Ieder seizoen zijn nieuwe deelnemers welkom!


 

 

Het doel van de Betakring is:

  • op een persoonlijke manier bijbelstudie doen
  • meer kennis krijgen over de Bijbel en het christelijk geloof
  • leren hoe je als christen een relatie met God kunt onderhouden
  • omzien naar elkaar tijdens gezellige avonden
  • het houden van goede gesprekken en respectvolle discussies

Onderwerp
Het seizoen 2016-2017 behandelen we de Chronologie van met name het Oude Testament - Van schepping, via Abraham & Sara, Jakob & Rachel, Koningen en profeten tot de Here Jezus. We willen met elkaar gaan ontdekken hoe God zich in de loop van de geschiedenis bekend heeft gemaakt aan mensen en waarom Hij uiteindelijk Zijn Zoon voor ons gegeven heeft. We maken gebruik van materiaal van www.bijbelcursus.nl. Op de eerste avond wordt een reader (tegen kostprijs) verstrekt.

Waar en wanneer?
De kring is circa 1x per twee a drie weken op donderdagavond van 20:00-22:00 uur. Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar. De kring wordt afwisselend bij iemand thuis gehouden. De eerste avond van het seizoen 2016-2017 is op donderdag 29 september 2016 en begint met een gezellige ontmoetingsavond en gezamenlijke maaltijd. Op 20 oktober beginnen we met het programma. De overige data zijn te vinden onder agenda op de website.

Neem voor meer informatie contact op met Jan Duitman, 035 - 624 91 16.