Belijdeniscatechese

Zou je graag je geloof willen belijden? Denkt u erover om ook belijdend lid van onze kerk te worden? Dit seizoen is er weer een aantal woensdagavonden gereserveerd voor belijdeniscatechese. Misschien iets voor u of jou?

We ontmoeten elkaar in de consistoriekamer van de Grote Kerk en behandelen het boek Hou(d) vast.

Het nieuwe seizoen begint op woensdagavond 21 september, aanvang 19.30 uur. Locatie: consistoriekamer. De dienst waarin openbare belijdenis zal worden afgelegd staat gepland op 9 april 2017.

Contact: ds. Moehn, 035 - 533 87 23