De Grote Kerk aan de Kerkbrink in Hilversum

Wijkgemeente Centrum komt samen op een wel heel bijzondere plaats: in de Grote Kerk aan de Kerkbrink, het oudste gebouw van de Protestantse Gemeente te Hilversum. Van generatie op generatie wordt het Evangelie hier al verkondigd. De hervormde wijkgemeente wil als een levende gemeente in het hart van Hilversum getuige zijn van Jezus Christus, de enige Redder en Zaligmaker.


Altijd online op de hoogte van Grote Kerk Hilversum
› Luister live mee via kerkdienstgemist.nl
› Download onze App voor Android of Apple (zoek na installatie uw favoriet op plaatsnaam Hilversum)
› Word vriend op Facebook
› Volg ons op Twitter: @GroteKerkHvs
› RSS Feed: grotekerkhilversum.nl/news.xml


Kerk in Hilversum
De Grote Kerk aan de Kerkbrink staat middenin de Hilversumse samenleving. Mensen die nieuw in Hilversum zijn komen wonen en lid van de kerk zijn kunnen rekenen op een welkomsbezoek. Voor plaatsgenoten die meer willen weten over het christelijk geloof is er jaarlijks een oriëntatiecursus: de Alpha-cursus.

Deel van de wereldwijde kerk
De hervormde wijkgemeente Centrum kent een hervormd-gereformeerde signatuur en is een van de vijf wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Hilversum. Daarmee is de wijkgemeente onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de gemeente de opdracht om het Woord van God te horen en te verkondigen. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst wordt de drie-enige God beleden als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Samenkomende gemeente
Het hart van het gemeente-zijn is de eredienst. Elke zondag zijn er twee diensten waarin het Woord van God centraal staat. Ook is er een kerkdienst op de christelijke feestdagen.

Actieve gemeente
Een levende gemeente verdiept en verrijkt zich in de geloofsleer en vormt een warme gemeenschap. Voor de kinderen en jongeren zijn er diverse mogelijkheden om buiten de zondagse erediensten elkaar te ontmoeten en onderwerpen uit de Bijbel en de actualiteit met elkaar te bespreken. Daarnaast kent wijkgemeente Centrum verschillende verenigingen en gesprekskringen waar veel gemeenteleden gebruik van maken. Regelmatig worden er ook gemeentebrede activiteiten georganiseerd waar jong en oud elkaar beter leren kennen en met elkaar mee kunnen leven.

Persoonlijk betrokken
Warme en oprechte belangstelling voor de ander is een bijbelse opdracht voor alle leden van de gemeente. De ouderlingen komen met enige regelmaat op huisbezoek bij alle gemeenteleden. Ook worden bezoeken gebracht aan jongeren, ouderen, zieken, gemeenteleden die in een zorginstelling verblijven en gemeenteleden die niet (meer regelmatig) naar de kerkdiensten komen.